Kruipruimte uitgraven

Meer ruimte creëren

Kruipruimtes en kelders zijn lastige plekken om werkzaamheden uit te voeren. Om verschillende redenen kan het nodig zijn om de kruipruimte uit te graven. Bijvoorbeeld voor het uitvoeren van werkzaamheden aan kabels en leidingen onder de vloer of voor het aanbrengen van vloerisolatie. Laat de schop en kruiwagen staan en bespaar kostbare tijd.

Kruipruimte uitgraven en verdiepen in geval van aan te brengen vloerisolatie

Veel (oudere) woningen hebben een slecht geïsoleerde of zelfs ongeïsoleerde vloer. Om het wooncomfort te verhogen en geld te besparen op de energierekening wordt er vaak voor gekozen om de vloer te isoleren. De vloerisolatie wordt aangebracht vanuit de kruipruimte. In sommige gevallen is de kruipruimte niet diep genoeg of is er helemaal geen kruipruimte onder de woning.

Oplossing:

Met een zuigwagen is het mogelijk snel, efficiënt en zonder overlast het zand of de grond onder de woning weg te zuigen. Op deze wijze de kruipruimte uitgraven is minder arbeidsintensief dan graven met een schop vanwege de beperkte bewegingsruimte. Hierna is er voldoende ruimte om de vloer te isoleren.
Tip: het is ook mogelijk dat uw kruipruimte geïsoleerd wordt met schelpen.

Ruimte vrijzuigen in geval van te repareren lekkage aan aan- of afvoerleidingen

Er is een leiding lek onder de vloer, maar de kruipruimte is niet toegankelijk of diep genoeg om bij deze leiding te komen en de noodzakelijke reparaties uit te voeren.

Kruipruimte-inspectie

Wilt u de oorzaak weten van uw kruipruimteprobleem? Vraag dan een kruipruimte-inspectie aan. Onze kruipruimtespecialist komt bij u op locatie, houdt een volledige inspectie, maakt een bondig rapport en geeft advies (inclusief opnemen situatie en exacte maten).