Kruipruimte schoonmaken

Water in de kruipruimte

Vervuilde kruipruimte schoonmaken

Heeft u last van nare luchtjes in huis? Dan kan dat mogelijk veroorzaakt worden door een vervuilde kruipruimte. Met name vocht of de gevolgen van een oude lekkage van het riool zorgt voor stank en schimmelvorming. Is de verontreiniging dusdanig, dan is het mogelijk dat u ook overlast krijgt van rioolvliegjes uit de kruipruimte. Uw kruipruimte schoonmaken is dan over het algemeen de enige oplossing om hiervan af te komen.

Redenen voor het schoonmaken van de kruipruimte

Natuurlijk zijn er verschillende redenen om uw kruipruimte te reinigen. Niet alleen het voorkomen van overlast van ongedierte of stank is daarvoor bepalend. Ook de aanleg van (nieuwe) kabels en leidingen of het isoleren van uw vloer kan een reden zijn. Bij de aanleg van kabels en leidingen en voor het isoleren van de vloer is voldoende werkruimte nodig. Ligt de kruipruimte vol met puin of ligt er een laag water in de kruipruimte? Dan is de toegankelijkheid van de kruipruimte zeer beperkt.

Redenen voor het schoonmaken van de kruipruimte kunnen dus zijn:

 • Werkruimte creëren voor de aanleg van kabels en leidingen
 • Ruimte maken voor het isoleren van de vloer
 • Ruimte maken voor het aanbrengen van bodemisolatie
 • Voorkomen van stankoverlast
 • Voorkomen van ongedierte zoals rioolvliegjes, ratten en muizen

Hoe uw kruipruimte schoonmaken?

Het schoonmaken van een kruipruimte is vanwege de beperkte toegang een lastige klus. Het verwijderen van puin of verontreinigd zand kun je door middel van schep en emmer uit de kruipruimte verwijderen. Helaas is dat zwaar werk en bent u dagen, zo niet weken bezig om het puin en vuil uit uw kruipruimte te krijgen. De kruipruimte schoonmaken kan op een veel efficiëntere en snellere manier en kan de klus binnen een paar uur of een dag geklaard zijn. Dit is afhankelijk van de mate van vervuiling, de samenstelling van de grond (klei, zand of grond) en het oppervlak. Door de inzet van zuigtechniek is het namelijk mogelijk om verschillende materialen, grondstoffen en vloeistoffen op te zuigen en af te voeren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zuigwagen en lange, flexibele zuigslangen waarmee het mogelijk is om kleine ruimtes te bereiken. De krachtige zuigwagens zuigen de verontreiniging uit de kruipruimte, slaan dit op en voeren het direct af.

Lekkage rioolleiding

Heeft u last gehad van lekkage van bijvoorbeeld een rioolleiding? Dan kan het zijn dat uw kruipruimte flink vervuild is. De vervuiling kan leiden tot stankoverlast en zelfs tot ongedierte in huis. De kans is groot dat u op den duur last krijgt van rioolvliegjes als u de vervuiling in de kruipruimte laat liggen zonder deze schoon te maken. Rioolvliegjes gedijen namelijk goed in vochtige vervuilde omstandigheden.

De kruipruimte schoonmaken is één van de enige oplossingen om van dit probleem af te komen. Door het weg laten zuigen van de verontreinigde laag grond of zand bent u snel af van de overlast. Is de kruipruimte diep genoeg? Dan volstaat het aanbrengen van een schone laag zand over de vervuiling. Dit kan gedaan worden door middel van het blazen van zand.

Water in de kruipruimte

Naast lekkage kan het ook zijn dat u permanent een laag water in uw kruipruimte heeft staan. Dit kan bijvoorbeeld komen door de grondwater stand of door verzakkingen van de bodem. Vocht in de kruipruimte kan optrekken via de muren en zorgen voor schimmelvorming in huis. Dit levert ook direct een ongezonde leefomgeving op in de woning. Om van het vochtprobleem af te komen zijn er diverse maatregelen die u kunt treffen. Te weten:

Als het een hardnekkig water probleem is, dan is het aanleggen van een drainage systeem de meest efficiënte oplossing.

Puin in de kruipruimte

Wil je de vloer of de bodem isoleren of moeten er leidingen in de kruipruimte worden aangelegd of vervangen, is fijn dat er voldoende werkruimte is. Om werkzaamheden uit te kunnen voeren in de kruipruimte heb je minimaal 40 tot 45 cm ruimte nodig. Brengt u vloerisolatie of bodemisolatie aan? Houd er dan rekening mee dat er er dan meer ruimte nodig is. Bij het aanbrengen van bodemisolatie wordt er namelijk een laag van 15 tot 30 centimeter aan materiaal aangebracht. Ligt de kruipruimte vol me puin? Zorg er dan voor dat deze schoongemaakt is. Ook puin kan, afhankelijk van de grootte van de puinbrokken uit de kruipruimte gezogen worden.

Kosten schoonmaken kruipruimte

Er zijn een aantal factoren bepalend voor de uiteindelijke kosten voor het schoonmaken van een kruipruimte. Deze factoren  zijn:

 • – De rijafstand naar de locatie
 • – De mate van vervuiling
 • – De samenstelling van de bodem/grondsoort (klei is harder dan zand)
 • – De grootte van de kruipruimte
 • – De toegankelijkheid van de kruipruimte
 • – De werkzaamheden

De kosten voor het schoonmaken van een kruipruimte worden berekend aan de hand van de bovenstaande factoren. De rijafstand van de locatie bepaalt hoeveel kosten je maakt aan brandstof. Hoe vuiler een kruipruimte hoe langer je bezig bent met het opruimen en schoonmaken van de kruipruimte. Zandbodem zuigt makkelijker weg dan een vaste kleigrond. Voor klei is over het algemeen een trilschep nodig om de laag los te krijgen. Het spreekt voor zich dat je langer bezig bent met een grote kruipruimte. En is de kruipruimte toegankelijk of moet er nog een toegang gemaakt worden van buitenaf. Daarnaast zijn de werkzaamheden nog bepalend voor de uiteindelijke kosten. Is het gewenst dat er drainage in de kruipruimte aangebracht wordt? Moet de kruipruimte nog opgehoogd worden, of moet de kruipruimte nog worden voorzien van schelpen isolatie.

Wilt u een goede kostenindicatie ontvangen? Vraag dan een offerte aan.